Grevinden af Bagsværd
HOME
 

Grevinden af Bagsværd" blev født i 1870. 20 år gammel blev hun gravid med en svensk rigsgreve, der skyndsomst forsvandt. Kort efter giftede hun sig med en hr. Arndt, hvis far sendte parret til Sydafrika. Ægteskabet varede kun kort, de blev skilt i 1894, og Angelica mødte snart sin næste mand, den meget velhavende Adolf Goertz, der kort efter døde af tuberkulose.
Angelica var nu en velstående dame og kunne i 1900 købe Aldershvile slot ved Bagsværd sø Året efter giftede hun sig med sit barns far, rigsgreven og fik dermed sin titel.

Også dette ægteskab holdt kun kort - parret blev skilt i 1903, og Grevinden nåede endnu to ægteskaber før Aldershvile slot brændte ned i 1909. Pengene var snart brugt og "Grevinden af Bagsværd" endte med at begå selvmord i København i 1914.
I dag står kun slotsruinen tilbage.

(Se under seværdigheder).