Natur i Gladsaxe

HOME
 
 

ALDERSHVILEPARKEN

I 1927 købte Gladsaxe sogneråd Aldershviles jord og udlejede Slotspavillonen som restaurant. I dag er den ca. 22 tønder land store park, der siden 1928 har været åben for publikum, et af kommunens smukkeste åndehuller, hvor der hvert år arrangeres sommerunderholdning, St. Hansbål m.m.
 

BAGSVÆRD SØ

Søen ejes, inklusive den lille ø Gåseholmen, af Gladsaxe Kommune. Den blev købt af Frederiksdal Gods i 1960. Søen var ved købet på 914 m2 mod nu 1900 m2 Søen har et geografisk areal på 119 ha (1993). Vandvoluminet er beregnet til 2,4 mio m3 og middeldybden til 2,0 m. med en maksimal dybde på 4 til 4,5 m.

 

HØJE GLADSAXE PARKEN

Høje Gladsaxe Parken består af mark eng og mose krat og lunde og er fredet.
Parken udgør kommunes grænse mod syd til København og er på 75 ha.

 

LYNGBY SØ

Lyngby Sø, den lavest beliggende af Mølleå-søerne. Vandarealet er på 57,7 ha, og vandindholdet 0,95 mio. m3. Middeldybden er knapt 2 meter. Bådfarten på søerne er fra 1887 og ejes i dag af kommunen.

 

SMØR OG FEDTMOSEN

Smør- og Fedtmosen inkl. enge er et ca. 150 ha stort næsten uberørt naturområde med moser, småsøer i dødishuller, overdrevskov, kratmose rørsump, enge og krat med et rigt og afvekslende dyre- og planteliv. I området er anlagt et stisystem, hvoraf en del indgår i det overordnede hovedstisystem mellem Kalvebod og Værløse. Smør- og Fedtmosen udgør sammen med Gyngemosen og Høje Gladsaxe Parken den østlige del af Hjortespringkilen. Området gennemløbes af hhv. Værebro Å (Tibberup Å) og Kagsåen, som begge har (haft?) sit udspring i Smørmosen. I dag udspringer Kagsåen ved Klausdalbrovej.

 

Til Top